Vad behöver du?

Hvad er dit behov?

 

Det er naturligvis vigtigt at tage udgangspunkt i dit konkrete behov for at finde en optimal løsning.
Vi anbefaler altid at tænke på systemet i enkelte enheder, sådan at du først får afdækket behovet for at tilkalde eller overvåge og overvejer, hvordan du ønsker at kalde eller overvåge.
Dernæst bør du overveje behovet for at modtage kaldet og hvordan.
Kaldeenhederne/senderne, som du finder hos os, kan alle sluttes til mange typer af modtagere og kan naturligvis aktivere alle de modtagere, som vi har beskrevet her på vores hjemmeside.
Men de kan også sluttes til allerede eksisterende kalde-/overvågningssystemer på fx institutioner.

 

Enheder

 

Vores kalde- og overvågningssystemer består af en sender og modtager og er meget fleksible.
Vi ser på dem som "byggeklodser", der kan anvendes og sammenbygges på mange forskellige måder og er egnede til både private og institutioner.
Der er flere muligheder for at udvide systemerne, så du ikke er låst fast, når/hvis behovet for kald ændrer sig.
Derfor kan vi nemt opbygge løsninger tilpasset specielle behov - også behov, der ikke nødvendigvis er forbundet med sygdom.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for råd og vejledning.

 

Fleksible løsninger

 

Vi har lagt stor vægt på, at vores systemer er enkle og brugervenlige. De kræver derfor ingen installation og tilsluttes hurtigt og nemt.
Dermed kan du fx at tage et kaldesystem med dig på ferie eller hurtigt placere det dér, hvor behovet opstår.
Du kan også nemt indstille, hvor og hvornår der er behov for at videreformidle et kald til en person.

Vores sendere og modtagere fås i både standard- og specialmodeller, som vi kan tilpasse en lang række forskellige behov.
Alle senderne er med batteri, som kan holde i over et år alt efter aktivering, og de fleste af vores trådløse modtagere har også batteribackup.
Det er muligt at koble flere sendere til samme modtager - og omvendt - hvilket gør vores systemer velegnede til institutioner. 

Det samlede sender/modtagersystem kræver som nævnt ingen installationer og kan let flyttes.
Som standard kan det under optimale forhold sende op til 450 meter og kan kodes på flere end 100 forskellige måder.
Kommunikationen foregår via radiobølger på 433 MHz, og rækkevidden kan forlænges med op til 450 meter vha. en
repeater, der fungerer som en slags forstærker for sendesignalet.