Rörelsesensor

Den batteridrevet bevægelsessensor er en perfekt løsning som kan dække hele rummet og detektere når patienten forlader sengen før de bliver vægtbærende.


 


Sensoren er diskret og har ingen lyd alarm, enheden placeres simpelt på gulvet mod væggen, hvilket undgår farlige situationer hvilket andre sensorer muligvis kan forårsage. Bevægelsessensoren kan kontrolleres af en simpel fjernbetjening, så plejeren kan slukke for sensoren, når plejeren skal ind i rummet, for ikke at forstyrre brugeren.

Bevægelsessensoren

Bevægelsessensoren er en PIR-sensor, der udsender infrarødt lys. Du kender den måske fra fx lysstyring eller indbrudsalarmer.

 

Når en person bevæger sig i rummet, registrerer den infrarøde sensor de temperaturændringer, der opstår ved bevægelserne. Sensoren kan kun opfange bevægelser fra personer eller større dyr, da temperaturændringer kun kan registreres ved større varmekilder. Der er derfor ikke risiko for fejlalarmer udløst af fx insekter. Personen, der bliver overvåget, skal bevæge sig gennem det område, som sensoren dækker, for at "bryde" det infrarøde lys og udløse alarm.

 

Vores bevægelsessensor er et alternativ til liggemåtten (og trædemåtten). Sensoren kan placeres, så det infrarøde lys løber langs med sengen og giver alarm, ligeså snart personen forlader sengen og dermed bryder lyset. I modsætning til liggemåtten, der kan indstilles til først at give kald efter en forudbestemt tid, er bevægelsessensoren derfor fordelagtig til at holde øje med personer, som under ingen omstændigheder må forlade sengen, uden at pårørende eller plejepersonale straks bliver alarmeret. Derudover er den - fordi det infrarøde lys er usynligt - også velegnet til personer, som af forskellige årsager ikke bryder sig om at have fx en liggemåtte eller anden "synlig" overvågning.

 

Placering af sensor

Du skal placere bevægelsessensoren sådan, at der ikke står noget mellem sensoren og personen, som den skal overvåge. Står der en reol, plante e.l. kan den nemlig ikke registrere personen. Sørg derfor for at placere sensoren med frit udsyn over det område, den skal dække, og i en passende højde, så den kan fungere korrekt. Derudover bør du så vidt muligt undgå, at den bliver udsat for træk fra døre og vinduer foruden temperaturændringer fra fx radiatorer, ventilationsanlæg o.l. eller direkte solstråling, som kan blokere sensoren.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.