Doktorsavhandling om daginkontinens

Doktorsavhandling om daginkontinens

 

Dokumenterad effekt vid användning av larm som hjälpmedel till att träna bort daginkontinens hos barn

Läkare Søren Hagstrøm vid Vendsyssel Sjukhus försvarade våren 2008 framgångsrikt sin doktorsavhandling om behandling av icke-neuropatisk daginkontinens hos barn. Avhandlingen visade att användning av larm vid behandling av barns daginkontinens är överlägsen andra behandlingsformer.

 

Uroterapi med larm jämfört med vanlig uroterapi

I korthet visar avhandlingen att ett larm har stor gynnsam effekt på riktigt många barns träning av daginkontinens.

 

Undersökningen utfördes genom att jämföra två patientgrupper bestående av barn i åldrarna fem till 14 år med daginkontinens. Barnen blev efter en uppstartsperiod indelade i två grupper där den ena gruppen fick vanlig uroterapi, medan den andra gruppen fick uroterapi med enureslarm.

 

Under de 12 veckor undersökningen pågick upplevde 90 % av barnen i gruppen som använde larm minskad inkontinens – och en tredjedel av barnen blev helt torra! Som jämförelse upplevde endast 25 % av barnen i gruppen med vanlig uroterapi minskad inkontinens. Vid en andra uppföljning cirka sju månader efter att undersökningen avslutats var 60 % av barnen i gruppen som använde larm helt torra, och 56 % av barnen i samma grupp behövde inte längre använda larmet.

 

Vill du veta mer?

Undersökningen genomfördes i samarbete med Aarhus Universitetssjukhus, Skejby (tidigare Skejby Sjukhus) och är utgiven på engelska. Vill du läsa avhandlingen, finns den att beställa hem på de flesta bibliotek.