Ph. D.-avhandling om daginkontinens

Lege Søren Hagstrøm ved Sygehus Vendsyssel i Danmark avsluttet våren 2008 en sterk Ph. D.-avhandling om behandling av non-neuropatisk daginkontinens hos barn. Avhandlingen viste at bruk av alarmklokke i behandlingen av daginkontinens hos barn er andre behandlingsformer overlegen.


 


Uroterapi med alarmklokke sammenlignet med standard uroterapi


Kort fortalt viser avhandlingen at en alarmklokke har stor og gagnende effekt på mange barns opptrening av dagkontinens.


Undersøkelsen er utformet som en sammenligning mellom to pasientgrupper bestående av barn i alderen 5-14 år, alle med daginkontinens. Barnene ble etter en oppstartsperiode tilfeldig oppdelt i to grupper, den ene gruppen mottok standard uroterapi, mens gruppe to brukte alarmklokke i behandlingen.


I de 12 ukene undersøkelsen varte opplevde 90% av barnene i alarmklokkegruppen økt kontinens, 1/3 av dem ble helt tørre. Til sammenligning opplevde kun 25% av barnene i gruppen som mottok standardbehandlingen en økt kontinens.


Ved andre oppfølgning, ca. syv måneder etter avslutningen av undersøkelsen, var 60% av barnene i alarmklokkegruppen helt tørre. 56% av disse behøvde ikke engang lenger alarmklokken.


 


Les mer


Undersøkelsen ble utført i samarbeid med Aarhus Universitetshospital, Skejby (tidl. Skejby Sygehus) og er utgitt på engelsk. Er du interessert i å lese avhandlingen, kan den kanskje lånes på biblioteket.

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.